Polskie Towarzystwo Towaroznawcze Towarzystwo Towaroznawcze Kraków Towarzystwo Towaroznawcze

Wykaz Rzeczoznawców PTT

 

Nazwisko
i imię

Stopień naukowy/ tytuł naukowy Specjalność Numer legitymacji Kontakt
Kmiecik Serafin Stanisława mgr Skóry i wyroby skórzane / Wyroby skórzane i obuwie 75 600-004-099
Wyczesana Józefa mgr inż. Skóry i wyroby skórzane / Wyroby skórzane i obuwie 76 (12) 353-20-20
Wierzbicka Izabela mgr inż. Surowce i wyroby przemysłu włókienniczego / Wyroby tekstylne i odzieżowe 77

503-387-217

izawierzbicka@wp.pl
Agnieszka Kawecka dr inż.

Opakowalnictwo Towarów / Przechowalnictwo towarów 

 117

kaweckaa@uek.krakow.pl

Agnieszka Cholewa-Wójcik dr inż.

Opakowalnictwo Towarów / Przechowalnictwo towarów

 116

cholewaa@uek.krakow.pl

Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz dr inż.

Wyroby mleczarskie

 120

ptasinsj@uek.krakow.pl

Jerzy Szakiel dr inż.

Komputery / Wyroby kosmetyczne, toaletowe i detergenty / W zakresie analizy sensorycznej

118

szakielj@uek.krakow.pl

Paweł Turek dr inż.

W zakresie analizy sensorycznej

121

turekp@uek.krakow.pl

Joanna Alvarez dr inż.

Wyroby tekstylne i odzieżowe / Wyroby skórzane i obuwie

 119

607-993-498

Jan Golonka dr inż.

Wyroby skórzane i obuwie / Wyroby futrzarskie

115

jangolonka@o2.pl

 Małgorzata Miśniakiewicz dr inż.   Wyroby cukiernicze/ Zboża przetwory /zbożowe i wyroby z mąki  122

misniakm@uek.krakow.pl 

Grzegorz Suwała dr inż.   Napoje alkoholowe/ Napoje bezalkoholowe/ Przetwory owocowe i warzywne 123

suwalag@uek.krakow.pl 

 Tomasz Wasilewski

dr hab. inż./prof. UTH Rad 

Wyroby kosmetyczne, toaletowe i detergenty 124

tomasz.wasilewski@uthrad.pl 

Anita Bocho-Janiszewska  dr  Wyroby kosmetyczne, toaletowe i detergenty  125

a.janiszewska@uthrad.pl 

Małgorzata Kowalska

dr hab. inż./prof. UTH Rad

Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne  126

m.kowalska@uthrad.pl 

Magdalena Paździor dr hab. Wyroby skórzane i obuwie 127

m.pazdzior@uthrad.pl

Elżbieta Bielak  dr inż. Wyroby skórzane i obuwie  128  bielake@uek.krakow.pl
 Danuta Wiraszka inż. Wyroby skórzane i obuwie 79

 

danutawir@poczta.onet.pl

501 601 936  

Zdzisław Parocki inż Wyroby skórzane i obuwie/ sterowanie jakością produkcji garbarskiej 67

606 631 635

 

Nadzór nad działaniem rzeczoznawców sprawuje: Komisja ds. rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego w składzie:

Przewodniczący - dr inż. Paweł Turek
Członkowie - dr inż. Jerzy Szakiel oraz mgr Stanisława Kmiecik-Serafin

Uwagi i skargi na rzeczoznawców proszę wysłać na adres email: pawel.turek@uek.krakow.pl

Rzeczoznawcy dokonują oceny jakości przedmiotu reklamacji na życzenie i koszt konsumenta.

Rzeczoznawcy nie są pracownikami Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego - działają w swoim imieniu i na własny rachunek.

adres: ul. H.Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków telefon: 12 293 78 50 e-mail: ptt@uek.krakow.pl www.ptt.uek.krakow.pl