Polskie Towarzystwo Towaroznawcze Towarzystwo Towaroznawcze Kraków Towarzystwo Towaroznawcze

Oddziały PTT

W Polskim Towarzystwie Towaroznawczym funkcjonuje pięć Oddziałów:

adres: ul. H.Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków telefon: 12 293 78 50 e-mail: ptt@uek.krakow.pl www.ptt.uek.krakow.pl