Polskie Towarzystwo Towaroznawcze Towarzystwo Towaroznawcze Kraków Towarzystwo Towaroznawcze

Konferencje i seminaria

Członkowie PTT biorą udział w organizowaniu i czynnie uczestniczą w krajowych i międzynarodowych konferencjach towaroznawczych.

Konferencje i sympozja towaroznawcze w 2014 roku:

11-13 maja 2014 Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "JAKOŚĆ TOWARÓW I USŁUG W INNOWACYJNEJ GOSPODARCE" organizowana przez Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni oraz Polskie Towarzystwo Towaroznawcze Oddział Morski, Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Gdańsk, Gdynia..

15-19 września 2014 19 Sympozjum IGWT pt. "Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges" organizowane przez Polskie Towarzystwo Towaroznawcze zarząd Główny oraz Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

17 września 2014 VII Konferencja Naukowa pt " ROLA TOWAROZNAWSTWA W ZARZĄDZANIU JAKOŚCIĄ W WARUNKACH GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY. TOWAROZNAWSTWO W NAUCE
I PRAKTYCE" organizowana przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, Radom-Kraków.

 

adres: ul. H.Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków telefon: 12 293 78 37 e-mail: ptt@uek.krakow.pl www.ptt.uek.krakow.pl