Polskie Towarzystwo Towaroznawcze Towarzystwo Towaroznawcze Kraków Towarzystwo Towaroznawcze

Aktualności

Katedra Opakowalnictwa Towarów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wraz z Expo Silesia Sp. z o. o. w Sosnowcu ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Konferencji Naukowej „Opakowania dla ludzi i środowiska” organizowanej podczas Targów ExpoOPAKOWANIA w Sosnowcu.

więcej »
Polskie Towarzystwo Towaroznawcze objeło patronatem merytorycznym Targi ExpoOPAKOWANIA.
Targi odbędą się  w dniach 21-22 listopada 2018 r. w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu.
więcej »

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Główny PTT na wniosek Oddziału Mazowieckiego PTT postanawia, zgodnie z §24 statutu PTT, zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów w dniu 11 czerwca 2018 r. o godzinie 1500 w pierwszym terminie i ewentualnie o godzinie 1515 w terminie drugim (§23). Walne Zebranie Delegatów odbędzie się w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, ul. Chrobrego 31, sala 313.
Zgodnie z §24 statutu w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu biorą udział delegaci wybrani na ostatnie zwyczajne Walne Zebranie Delegatów.

więcej »

DZIAŁALNOŚĆ PTT:

Polskie Towarzystwo Towaroznawcze jest stowarzyszeniem o charakterze naukowym i zawodowym, skupiającym członków reprezentujących różne specjalności z obszaru nauk towaroznawczych.

Działalność stowarzyszenia obejmuje obszar całego kraju, a koncentruje się w pięciu ośrodkach, w których funkcjonują Oddziały: Krakowski z siedzibą w Krakowie, Morski z siedzibą w Gdyni,  Poznański z siedzibą w Poznaniu, Mazowiecki z siedzibą w Radomiu oraz Łódzki z siedzibą w Łodzi.

Główne obszary działalności PTT to m.in: upowszechnianie towaroznawstwa, organizacja publicznych odczytów, wykładów i konferencji, organizowanie i prowadzenie badań naukowych, wykonywanie ekspertyz towaroznawczych, doradztwo, rzeczoznawstwo, prowadzenie działalności wydawniczej.

Polskie Towarzystwo Towaroznawcze jest członkiem IGWT - Internationale Gesellschaft fur Warenkunde und Technologie (IGWT) – Międzynarodowego Towarzystwa Towaroznawców i Technologów z siedzibą w Wiedniu. Współpracę tę zapoczątkowali z końcem lat siedemdziesiątych prof. W. Nalepa i doc. M. Skrzypek.

igwt

adres: ul. H.Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków telefon: 12 293 78 37 e-mail: ptt@uek.krakow.pl www.ptt.uek.krakow.pl