Polskie Towarzystwo Towaroznawcze Towarzystwo Towaroznawcze Kraków Towarzystwo Towaroznawcze

Aktualności

Zarząd Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Oddziału, które odbędzie się w dniu 14 marca 2017 r. (wtorek) o godzinie 16.30 w Starej Auli, Budynek Glowny UEK, przy ulicy Rakowickiej 27.

więcej »

Dnia 04.01.2017 odbyło się Walne Zebranie Delegatów PTT podczas, którego wybrano nowe władze Towarzystwa.

więcej »

Zarząd Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego serdecznie zaprasza na zebranie członków, które odbędzie się w dniu 11 stycznia 2017 r. (środa) o godzinie 16.30 w Sali 30 (koło kortów), Budynek Główny, przy ulicy Rakowickiej 27.
Podczas zebrania, Pan dr inż. Piotr Przybek, wygłosi wykład na temat: "Winiarstwo (mało)polskie - symptomy sukcesu".

więcej »

DZIAŁALNOŚĆ PTT:

Polskie Towarzystwo Towaroznawcze jest stowarzyszeniem o charakterze naukowym i zawodowym, skupiającym członków reprezentujących różne specjalności z obszaru nauk towaroznawczych.

Działalność stowarzyszenia obejmuje obszar całego kraju, a koncentruje się w pięciu ośrodkach, w których funkcjonują Oddziały: Krakowski z siedzibą w Krakowie, Morski z siedzibą w Gdyni,  Poznański z siedzibą w Poznaniu, Mazowiecki z siedzibą w Radomiu oraz Łódzki z siedzibą w Łodzi.

Główne obszary działalności PTT to m.in: upowszechnianie towaroznawstwa, organizacja publicznych odczytów, wykładów i konferencji, organizowanie i prowadzenie badań naukowych, wykonywanie ekspertyz towaroznawczych, doradztwo, rzeczoznawstwo, prowadzenie działalności wydawniczej.

Polskie Towarzystwo Towaroznawcze jest członkiem IGWT - Internationale Gesellschaft fur Warenkunde und Technologie (IGWT) – Międzynarodowego Towarzystwa Towaroznawców i Technologów z siedzibą w Wiedniu. Współpracę tę zapoczątkowali z końcem lat siedemdziesiątych prof. W. Nalepa i doc. M. Skrzypek.

igwt

adres: ul. H.Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków telefon: 12 293 78 37 e-mail: ptt@uek.krakow.pl www.ptt.uek.krakow.pl