Polskie Towarzystwo Towaroznawcze Towarzystwo Towaroznawcze Kraków Towarzystwo Towaroznawcze

Aktualności

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że ruszyła druga edycja konkursu dla studentów, którego inicjatorem jest Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego.
Tegoroczna edycja konkursu organizowana jest w ramach „Tygodnia ekologii” obchodzonego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i dotyczy uniwersyteckich ekoinnowacji. Wszelkie szczegóły znajdują się:

TUTAJ

więcej »

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 5 kwietnia 2017 roku zmarł prof. UEK dr hab. Stanisław PFEIFER Prezes Zarządu Oddziału Krakowskiego PTT w latach 2002 - 2004, przewodniczący ds. rzeczoznawców, rzeczoznawca i biegły sądowy Sądu Wojewódzkiego w Krakowie w zakresie wyrobów włókienniczych.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 11 kwietnia 2017 roku o godzinie 13.40 na Cmentarzu Batowickim w Krakowie.

Odszedł od nas Ceniony Specjalista i Dobry Człowiek, 

Rodzinie pogrążonej w żałobie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

więcej »

Zarząd Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Oddziału, które odbędzie się w dniu 14 marca 2017 r. (wtorek) o godzinie 16.30 w Starej Auli, Budynek Glowny UEK, przy ulicy Rakowickiej 27.

więcej »

DZIAŁALNOŚĆ PTT:

Polskie Towarzystwo Towaroznawcze jest stowarzyszeniem o charakterze naukowym i zawodowym, skupiającym członków reprezentujących różne specjalności z obszaru nauk towaroznawczych.

Działalność stowarzyszenia obejmuje obszar całego kraju, a koncentruje się w pięciu ośrodkach, w których funkcjonują Oddziały: Krakowski z siedzibą w Krakowie, Morski z siedzibą w Gdyni,  Poznański z siedzibą w Poznaniu, Mazowiecki z siedzibą w Radomiu oraz Łódzki z siedzibą w Łodzi.

Główne obszary działalności PTT to m.in: upowszechnianie towaroznawstwa, organizacja publicznych odczytów, wykładów i konferencji, organizowanie i prowadzenie badań naukowych, wykonywanie ekspertyz towaroznawczych, doradztwo, rzeczoznawstwo, prowadzenie działalności wydawniczej.

Polskie Towarzystwo Towaroznawcze jest członkiem IGWT - Internationale Gesellschaft fur Warenkunde und Technologie (IGWT) – Międzynarodowego Towarzystwa Towaroznawców i Technologów z siedzibą w Wiedniu. Współpracę tę zapoczątkowali z końcem lat siedemdziesiątych prof. W. Nalepa i doc. M. Skrzypek.

igwt

adres: ul. H.Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków telefon: 12 293 78 37 e-mail: ptt@uek.krakow.pl www.ptt.uek.krakow.pl