Polskie Towarzystwo Towaroznawcze Towarzystwo Towaroznawcze Kraków Towarzystwo Towaroznawcze

Aktualności

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na 1st International Conference on Quality and Management Sciences 2021(1st ICQMSc 2021)
Important Dates:
March 30, 2021 registration
April 15, 2021 abstracts submission deadline
June 15, 2021 information about conference form (online or hybrid)
June 30, 2021 fee payment deadline
June 30, 2021 deadline for submitting articles
More information: www.icqmsc.ue.poznan.pl
 
więcej »

Szanowni Państwo,

W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce i na świecie, Komitet Organizacyjny X Międzynarodowej Konferencji z cyklu:

Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy

podjął trudną, aczkolwiek nieodzowną decyzję o kolejnej zmianie terminu konferencji.

Konferencja odbędzie się w dniach 8-10 września 2021 roku na Uniwersytecie Morskim w Gdyni.

więcej »

W ciągu ostatnich tygodni doszło do znaczącego wzrostu zakażeń związanych z epidemią COVID-19 i pogorszenia ogólnej sytuacji epidemicznej w Polsce. Cały kraj znalazł się w tzw. "strefie czerwonej". W związku z powyższym, zostaliśmy zmuszeni do zmiany terminu Forum Technologii Pakowania i Ważenia ExpoOPAKOWANIA & WAGexpo a także wydarzeń towarzyszących. Kolejna edycja odbędzie się w listopadzie 2021 roku

więcej »

DZIAŁALNOŚĆ PTT:

Polskie Towarzystwo Towaroznawcze jest stowarzyszeniem o charakterze naukowym i zawodowym, skupiającym członków reprezentujących różne specjalności z obszaru nauk towaroznawczych.

Działalność stowarzyszenia obejmuje obszar całego kraju, a koncentruje się w pięciu ośrodkach, w których funkcjonują Oddziały: Krakowski z siedzibą w Krakowie, Morski z siedzibą w Gdyni,  Poznański z siedzibą w Poznaniu, Mazowiecki z siedzibą w Radomiu oraz Łódzki z siedzibą w Łodzi.

Główne obszary działalności PTT to m.in: upowszechnianie towaroznawstwa, organizacja publicznych odczytów, wykładów i konferencji, organizowanie i prowadzenie badań naukowych, wykonywanie ekspertyz towaroznawczych, doradztwo, rzeczoznawstwo, prowadzenie działalności wydawniczej.

Polskie Towarzystwo Towaroznawcze jest członkiem IGWT - Internationale Gesellschaft fur Warenkunde und Technologie (IGWT) – Międzynarodowego Towarzystwa Towaroznawców i Technologów z siedzibą w Wiedniu. Współpracę tę zapoczątkowali z końcem lat siedemdziesiątych prof. W. Nalepa i doc. M. Skrzypek.

igwt

adres: ul. H.Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków telefon: 12 293 78 50 e-mail: ptt@uek.krakow.pl www.ptt.uek.krakow.pl