Polskie Towarzystwo Towaroznawcze Towarzystwo Towaroznawcze Kraków Towarzystwo Towaroznawcze

Aktualności

University of Economics-Varna, Commodity Science Department,

International Society of Commodity Science and Technology 

zapraszają na 

20th SYMPOZJUM IGWT 

COMMODITY SCIENCE IN A CHANGING WORLD 

które odbędzie się w dniach 12 - 16 wrzesnia 2016 r.

Komunikat

http://igwt2016.ue-varna.bg/

 

więcej »

Katedra Towaroznawstwa i Nauk o Jakości Wydziału Ekonomicznego UTH w Radomiu, 

Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 

Komisja Nauk Towaroznawczych - Nauk o Jakości Polskiej Akademii Nauk O/Poznań  

oraz Instytut Technologii Eksploatacji - PIB w Radomiu zapraszają na

 VIII  MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

z cyklu:

Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością
 w warunkach gospodarki opartej na wiedzy

"Interdyscyplinarność oraz innowacyjność towaroznawstwa"

Konferencja odbędzie się w dniach 21 - 22 czerwca 2016 r.

Komunikat

więcej »

Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego oraz SKN ECOresearch zapraszają na seminarium naukowe, 
które odbędzie się: 

15 czerwca 2016 roku – środa, godz. 12.00 -14.00

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
audytorium W33 (2 piętro), ul. Żeromskiego 116

więcej »

DZIAŁALNOŚĆ PTT:

Polskie Towarzystwo Towaroznawcze jest stowarzyszeniem o charakterze naukowym i zawodowym, skupiającym członków reprezentujących różne specjalności z obszaru nauk towaroznawczych.

Działalność stowarzyszenia obejmuje obszar całego kraju, a koncentruje się w pięciu ośrodkach, w których funkcjonują Oddziały: Krakowski z siedzibą w Krakowie, Morski z siedzibą w Gdyni,  Poznański z siedzibą w Poznaniu, Mazowiecki z siedzibą w Radomiu oraz Łódzki z siedzibą w Łodzi.

Główne obszary działalności PTT to m.in: upowszechnianie towaroznawstwa, organizacja publicznych odczytów, wykładów i konferencji, organizowanie i prowadzenie badań naukowych, wykonywanie ekspertyz towaroznawczych, doradztwo, rzeczoznawstwo, prowadzenie działalności wydawniczej.

Polskie Towarzystwo Towaroznawcze jest członkiem IGWT - Internationale Gesellschaft fur Warenkunde und Technologie (IGWT) – Międzynarodowego Towarzystwa Towaroznawców i Technologów z siedzibą w Wiedniu. Współpracę tę zapoczątkowali z końcem lat siedemdziesiątych prof. W. Nalepa i doc. M. Skrzypek.

igwt

adres: ul. H.Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków telefon: 12 293 78 37 e-mail: ptt@uek.krakow.pl www.ptt.uek.krakow.pl