Polskie Towarzystwo Towaroznawcze Towarzystwo Towaroznawcze Kraków Towarzystwo Towaroznawcze

Aktualności

Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Towaroznawcze organizują po raz drugi konferencję pt. „Towaroznawstwo w badaniach i praktyce / Commodity Science in Research and Practice”, będącą kontynuacją cyklu zapoczątkowanego w 2014 roku podczas 19 Sympozjum Międzynarodowego Stowarzyszenia Towaroznawców i Technologów (IGWT). 

Konferencja odbędzie się w dniach 8-10 listopada 2017 roku w Krakowie na terenie kampusu UEK (Rakowicka 27). 

Szczegóły: 

TUTAJ 

więcej »

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 26 czerwca 2017 roku zmarł dr inż. Marek SALERNO-KOCHAN wieloletni członek Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego.

Odszedł od nas Ceniony Specjalista i Dobry Człowiek.

Rodzinie pogrążonej w żałobie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

więcej »

Zarząd Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego serdecznie zaprasza na zebranie członków, które odbędzie się w dniu
12 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godzinie 16.00 w Sali 11 w budynku przy ulicy Rakowickiej 16.
Podczas zebrania, Pani dr inż. Małgorzata Miśniakiewicz, wygłosi wykład na temat: „Marnowanie żywności w Polsce - problem, czy kolejny nieistotny news?"

więcej »

DZIAŁALNOŚĆ PTT:

Polskie Towarzystwo Towaroznawcze jest stowarzyszeniem o charakterze naukowym i zawodowym, skupiającym członków reprezentujących różne specjalności z obszaru nauk towaroznawczych.

Działalność stowarzyszenia obejmuje obszar całego kraju, a koncentruje się w pięciu ośrodkach, w których funkcjonują Oddziały: Krakowski z siedzibą w Krakowie, Morski z siedzibą w Gdyni,  Poznański z siedzibą w Poznaniu, Mazowiecki z siedzibą w Radomiu oraz Łódzki z siedzibą w Łodzi.

Główne obszary działalności PTT to m.in: upowszechnianie towaroznawstwa, organizacja publicznych odczytów, wykładów i konferencji, organizowanie i prowadzenie badań naukowych, wykonywanie ekspertyz towaroznawczych, doradztwo, rzeczoznawstwo, prowadzenie działalności wydawniczej.

Polskie Towarzystwo Towaroznawcze jest członkiem IGWT - Internationale Gesellschaft fur Warenkunde und Technologie (IGWT) – Międzynarodowego Towarzystwa Towaroznawców i Technologów z siedzibą w Wiedniu. Współpracę tę zapoczątkowali z końcem lat siedemdziesiątych prof. W. Nalepa i doc. M. Skrzypek.

igwt

adres: ul. H.Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków telefon: 12 293 78 37 e-mail: ptt@uek.krakow.pl www.ptt.uek.krakow.pl