Polskie Towarzystwo Towaroznawcze Towarzystwo Towaroznawcze Kraków Towarzystwo Towaroznawcze

Aktualności

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na drugą międzynarodową konferencję 2nd International Conference on Quality and Management Sciences 2023 (2nd ICQMSc 2023), która odbędzie się w dniach 13-15 września 2023 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
 
Ważne daty:
30 kwietnia 2023 rejestracja uczestników
31 maja 2023 termin wysyłania abstraktów artykułów
30 czerwca 2023 termin uiszczenia opłaty konferencyjnej 
30 czerwca 2023 termin wysyłania artykułów do publikacji
 
Więcej informacji: www.icqmsc.ue.poznan.pl
 
więcej »

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, zgodnie z §21 statutu, zwołuje Walne Zebranie Delegatów w dniu 27 stycznia 2023 r.

więcej »

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego życzę Państwu zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia, a w Nowym 2023 Roku dużo zdrowia, radości oraz optymizmu i wiary w pogodne jutro, Renata Salerno-Kochan  

więcej »

DZIAŁALNOŚĆ PTT:

Polskie Towarzystwo Towaroznawcze jest stowarzyszeniem o charakterze naukowym i zawodowym, skupiającym członków reprezentujących różne specjalności z obszaru nauk towaroznawczych.

Działalność stowarzyszenia obejmuje obszar całego kraju, a koncentruje się w pięciu ośrodkach, w których funkcjonują Oddziały: Krakowski z siedzibą w Krakowie, Morski z siedzibą w Gdyni,  Poznański z siedzibą w Poznaniu, Mazowiecki z siedzibą w Radomiu oraz Łódzki z siedzibą w Łodzi.

Główne obszary działalności PTT to m.in: upowszechnianie towaroznawstwa, organizacja publicznych odczytów, wykładów i konferencji, organizowanie i prowadzenie badań naukowych, wykonywanie ekspertyz towaroznawczych, doradztwo, rzeczoznawstwo, prowadzenie działalności wydawniczej.

Polskie Towarzystwo Towaroznawcze jest członkiem IGWT - Internationale Gesellschaft fur Warenkunde und Technologie (IGWT) – Międzynarodowego Towarzystwa Towaroznawców i Technologów z siedzibą w Wiedniu. Współpracę tę zapoczątkowali z końcem lat siedemdziesiątych prof. W. Nalepa i doc. M. Skrzypek.

igwt

adres: ul. H.Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków telefon: 12 293 78 12 e-mail: ptt@uek.krakow.pl www.ptt.uek.krakow.pl