Polskie Towarzystwo Towaroznawcze Towarzystwo Towaroznawcze Kraków Towarzystwo Towaroznawcze
o stowarzyszeniu oferta PTT edukacja

Walne Zebranie Członków Oddziału Krakowskiego PTT

Zarząd Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Oddziału, które odbędzie się w dniu 27 marca 2018 r. (wtorek) o godzinie 16.30 w sali 4 pawilon D UEK, przy ulicy Rakowickiej 27.
Zgodnie z § 23 Statutu PTP w przypadku braku quorum Zarząd Oddziału ustala drugi termin, 27 marca 2018 r. (wtorek) godzina 16.45, w którym uchwały będą ważne bez względu na liczbę obecnych członków.
Planowany porządek zebrania:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, protokolanta oraz Komisji Skrutacyjnej.
3. Sprawozdanie z dzialalności Krakowskiego Oddziału PTT za rok 2017.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Krakowskiego Oddziału PTT za rok 2017.
5. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
6. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdaii.
7. Ogloszenie wyników.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie zebrania.
Przypominamy równiez, że zalegle skladki (5 PLN miesięcznie) mogą Państwo wpłacać na podany nizej numer konta bankowego. Zaleglosci będzie można także uregulowaćbezpośrednio na zebraniu.

Nr rachunku bankowego:
Bank PKO Bank Polski S.A.
211020 2892 0000 5102 0248 7593

adres: ul. H.Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków telefon: 12 293 78 37 e-mail: ptt@uek.krakow.pl www.ptt.uek.krakow.pl