Polskie Towarzystwo Towaroznawcze Towarzystwo Towaroznawcze Kraków Towarzystwo Towaroznawcze
o stowarzyszeniu oferta PTT edukacja

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów PTT

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Główny PTT na wniosek Oddziału Mazowieckiego PTT postanawia, zgodnie z §24 statutu PTT, zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów w dniu 11 czerwca 2018 r. o godzinie 1500 w pierwszym terminie i ewentualnie o godzinie 1515 w terminie drugim (§23). Walne Zebranie Delegatów odbędzie się w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, ul. Chrobrego 31, sala 313.
Zgodnie z §24 statutu w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu biorą udział delegaci wybrani na ostatnie zwyczajne Walne Zebranie Delegatów.

adres: ul. H.Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków telefon: 12 293 78 37 e-mail: ptt@uek.krakow.pl www.ptt.uek.krakow.pl